Kasa fiskalna lodz cena

To nowości w uchwale o VAT, które zaczęły działać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z wykorzystaniem kasy fiskalnej wśród drugich grup przedsiębiorców. I chociaż nadal część przedsiębiorców jest wycofana z obowiązku wydawania paragonów, to instytucje świadczące nasze usługi klientom innym są zobligowane do rozliczania pracy z wykorzystaniem kas fiskalnych.

http://kibica.pl/erppolkas/sage-symfonia/sage-symfonia-erp-ewidencja-srdoki-trwale/

Kto musi być kasę fiskalną? Kasy fiskalne są potrzebne w przedsiębiorstwach, które własną pracę idą do twarzy fizycznych (B2C). A firmy, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z zmian jeśli przedsiębiorca rozpoczyna energia w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym ciągu istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów wydawanych przez kasę fiskalną.

Ulga i cele połączone z byciem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie stosować z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do swojego urzędu skarbowego wraz z podaniem adresu, gdzie kasa będzie wykorzystywana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy złożyć oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - technologiczne oraz sprawne - dane w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy spełnić przed podjęciem używania kasy, związane są również z pomocą, jaką można zarobić za zakup kasy. Ulga, związana z nabyciem kasy, ma do 90% kosztów zakupu kasy, przecież nie wysoce niż 700 zł. Posiadacz kasy musi także mieć o jej prawidłowym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może następować rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego stopnia może spowodować konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to jeszcze konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom i przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata mając od zakończenia roku rozliczeniowego, w jakim stanowiły wydane. Użytkownik kasy musi też drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - wytwarzane przez kasę fiskalną.