Odpylanie

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to dokument normatywny, który uzyskuje się również do urządzeń kiedy oraz systemów ochrony. Omawiane urządzenia przeznaczone są w decydującej wadze do stawiania ich w okolicach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Dyrektywa ta jest dokumentem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994.

Natomiast w naszym systemie prawnym została przedstawiona na zasadzie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem informacje jest przede wszystkim zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich kierujących się do urządzeń oraz sposobów ochronnych przeznaczonych do używania w powierzchniach zagrożonych wybuchem właśnie metanu bądź same pyłu węglowego. Dyrektywa ma jednak zastosowanie oraz do urządzeń i i systemów ochronnych oddanych do korzystania w strefach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że równocześnie omawiana informacja dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Dania te obraca się do celu poza omówionymi strefami a które wpływają na pewne funkcjonowanie do urządzeń i układów ochronnych oddanych do gruntu w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej wole nie przyjmuje się między innymi do produktów medycznych, które użytkowane są w tłu medycznym. Nie podaje się jej także do sprzętu oddanego do użytku domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada specjalne wymagania, które podane są w niektórych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, jakie dobierają się w Dodatku nr Oraz do woli 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O odpowiednich wymaganiach zwiększających zaufanie oraz kontrolę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy książki w rozmiarach z atmosferą wybuchową". Narzędzia i sposoby ochronne potrafią stanowić przedmiotem innych dyrektyw, dotyczących innych elementów a które jeszcze przewidują zlokalizowanie na nim znaku CE. Znak ten winien stanowić ważny, łatwy i niezniszczalny. Obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE. Stawanie się ostatnie dnia 20 kwietnia 2016 r.