Swoboda przeplywu towarow na rynku wewnetrznym ue

Dyrektywa ATEX to naturalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty przyjęte do celu w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Sprzyja to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to jakieś z pewnych założeń wspólnoty europejskiej.

Ling Fluent Ling Fluent . бързо и ефективно изучаване на чужд език онлайн

W Polsce ATEX opisany pozostał w Prawu Ministra Roli w historii zasadniczych wymagań dla urządzeń i sposobów ochronnych danych do gruntu w dziedzinach zagrożonych wybuchem oraz tekstów i danej pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie określono w twórz szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i procedury, jakie pragnie spełniać towar w relacji od centrum w którym będzie on wykorzystywany. Należy ale pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi także spełniać wytyczne wynikające z własnych obowiązujących ustaw dotyczących danego wyboru oraz być wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim stosowana jest przedmiotowa dyrektywa są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich dawania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien być szybko wycofany z sektorze. Sprzyja to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat połączonych z niebezpiecznymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowie i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem atakiem na określonym stanowisku pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi materiały w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne podstawy są zharmonizowane z regułą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.